Заявка на консультацію
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом та дамо відповідь на всі питання , що вас цікавлять

ДОГОВІР ОФЕРТИ

«Виконавець», який укладає даний договір з будь-якою особою, іменований у подальшому «Замовник». Договір є угодою про надання послуг на відплатній основі, який укладається шляхом публічної оферти, регламентує порядок надання послуг проживання та зобов'язань, що виникають у зв'язку з цим між «Виконавцем» та «Замовником» у подальшому іменованими як «Сторони». Сторони керуються законодавством України у даному договорі. Текст даного договору розміщено на сайті: www.butterfly-wing.od.ua

Сторони уклали даний договір про наступне.

Визначення, що використовуються в даній угоді:
- Виконавець - фізична особа підприємець, який надає послуги проживання;
- Замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє і (чи) використовує послуги;
- готельне обслуговування - послуги, надані виконавцем, щодо забезпечення номерами для тимчасового проживання фізичних осіб, а також додаткові послуги (далі - Послуги);
- додаткові послуги - послуги пральні, трансфера, оренда та інші послуги, надані адміністрацією на відплатній основі та (чи) безоплатній основі відповідно до законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги по тимчасовому проживанню в номерах Гостьового дому та інші додаткові Послуги, відповідно з прейскурантами цін, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги в порядку та відповідно до умов, зазначених у даному договорі.

1.2.Місце надання послуг: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Зіркова, 58.

1.3. Предметом даного договорує бронювання та реалізація Замовнику послуг проживання на умовах даного Договору.

1.4. Бронювання здійснюється на умовах, зазначениху Правилах бронювання, які є невід'ємною частиною даного Договору й представлені на сайті Виконавця: www.butterfly-wing.od.ua

1.5. Замовник зобов'язується приймати надані послуги та здійснювати необхідні платежі у відповідності з умовами даного Договору.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір, опублікований на сайті: www.butterfly-wing.od.ua є офіційною пропозицією Гостьового дому «Butterfly Wing» для фізичних осібукласти договір про надання послуг проживання. Відповідно до діючого громадянського законодавства даний документ єпублічною Офертою (ст. 633 Громадянського Кодексу України), відповідно до якого Виконувач бере на себе зобов'язання щодо надання Послуг невизначеній кількості осіб (Замовників), які звернулися за даними Послугами.

2.2. Публікація (розміщення) тексту даного договору на офіційному сайті Виконавця за адресою: www.butterfly-wing.od.ua також є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колуосіб, щоб укласти даний договір (ст. 641 Громадянського Кодексу України).

2.3. Укладення даного договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до даного договору, тобто за допомогою прийняття (акцепта) Замовником умов даного договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень та застережень (ст. 642 Громадянського Кодексу України).

2.4. Фактом прийняття (акцепта) Замовником умов даного договору є оплата Замовником замовлених ним Послуг відповідно до виписаного рахунку-фактурі в порядку й наумовах, визначених даним договором (ст. 205 Громадянського Кодексу України), або ж підписання карти гостя під час заселення гостя в Гостьовий дім «Butterfly Wing».

2.5. Даний договір укладається шляхом акцепту даної Оферти, яка міститьусі існуючі умови Договору, без підписання сторонами Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному сторонами. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту акцепта Оферти, а саме оплата Замовником рахунку-фактури (ст. 205 Громадянського Кодексу України), або ж підписання карти гостя під час заселення гостя в гостьовий дім «Butterfly Wing».

2.5. Даний договір укладається шляхом акцепту даної Оферти, яка міститьусі існуючі умови Договору, без підписання сторонами Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному сторонами. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту акцепта Оферти, а саме оплата Замовником рахунку-фактури (ст. 205 Громадянського Кодексу України), або ж підписання карти гостя під час заселення гостя в гостьовий дім «Butterfly Wing».

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Упродовж дії даного договору надавати Замовнику Послуги проживання власними силами, засобами або із залученням третіх осіб.

3.1.2. Надавати об'єктивну інформацію про властивості наданих Послуг, надавати Послуги якісно та у відповідності з порядком наданих послуг проживання.

3.1.3. Надавати інформацію щодо вартості наданих Послуг проживання відповідно до прейскуранту Гостьового дому" Butterfly Wing".

3.1.4. Своєчасно повідомляти Замовнику відомості про всі зміни, доповнення, пов'язані з наданням Послуг проживання.

3.1,5. Надавати Замовнику всі необхідні офформлені документи, пов'язані з розміщенням та проживанням в Гостьовому домі «Butterfly Wing», надаванням інших оплатних Послуг.

3.1.6. Усувати недоліки, що виникли під час надання Послуг по договору у терміни, узгоджені Сторонами.

3.1.7. Проживання надається у відповідності з наявністювільних місць на дату заїзду Замовника. За умови завчасного бронювання Замовником місця надаються у відповідності із заявкою на розміщення. У випадку відсутності заброньованого місця на дату заїзду надається альтернативний номер або номер вищий класом без стягування додаткової оплати.

3.1.8. Додаткові Послуги надаються Замовнику на платній основі у відповідності з прейскурантом Гостьового дому «Butterfly Wing».

3.1.9. Бронювання номера здійснюється шляхом прийняття від Замовника заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного, електронного (butterfly.wing.od@gmail.com) чи іншого зв'язку, а також при безпосередньому зверненні до господарів Гостьового дому «Butterfly Wing». При бронюванні послуг проживання Виконавець зобов'язується не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки підтвердити можливість надання Замовнику Послуг проживання із зазначенням їх вартості. У випадку неможливості бронювання на заявлених Замовником умовах, інформувати про це Замовника та запропонувати бронювання на альтернативних умовах.

Оплата може бути проведена авансовим платежем за індивідуально виставленим рахунком-фактурою у відповідності із заявкою Замовника.

Оплата замовлених Послуг без отримання від Виконавця підтвердження про можливість надання Послуг не допускається.

3.1.4. Своєчасно повідомляти Замовнику відомості про всі зміни, доповнення, пов'язані з наданням Послуг проживання.

3.1.5. Надавати Замовнику всі необхідні офформлені документи, пов'язані з розміщенням та проживанням в Гостьовому домі «Butterfly Wing», надаванням інших оплатних Послуг.

3.1.6. Усувати недоліки, що виникли під час надання Послуг по договору у терміни, узгоджені Сторонами.

3.1.7. Проживання надається у відповідності з наявністювільних місць на дату заїзду Замовника. За умови завчасного бронювання Замовником місця надаються у відповідності із заявкою на розміщення. У випадку відсутності заброньованого місця на дату заїзду надається альтернативний номер або номер вищий класом без стягування додаткової оплати.

3.1.8. Додаткові Послуги надаються Замовнику на платній основі у відповідності з прейскурантом Гостьового дому «Butterfly Wing».

3.1.9. Бронювання номера здійснюється шляхом прийняття від Замовника заявки на бронювання за допомогою поштового , телефонного, електронного (butterfly.wing.od@gmail.com) чи іншого зв'язку, а також при безпосередньому зверненні до господарів Гостьового дому «Butterfly Wing». При бронюванні послуг проживання Виконавець зобов'язується не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки підтвердити можливість надання Замовнику Послуг проживання із зазначенням їх вартості. У випадку неможливості бронювання на заявлених Замовником умовах, інформувати про це Замовника та запропонувати бронювання на альтернативних умовах.

Оплата може бути проведена авансовим платежем за індивідуально виставленим рахунком-фактурою у відповідності із заявкою Замовника.

Оплата замовлених Послуг без отримання від Виконавця підтвердження про можливість надання Послуг не допускається.

3.2. замовник зобов'язується:

3.2.1. Ознайомитися з правилами проживання, порядком надання Послугпроживання, з даним договором та іншимивнутрішніми регламентуючими документами, пов'язаними із наданням заявлених Послуг.

3.2.2. Надати господарям Гостьового дому «Butterfly Wing» собисті дані, необхідні для заселення в Гостьовий дім «Butterfly Wing».

3.2.3. Оплатити надані Послуги Виконавця в зазначеному розмірі, у визначений термін та в порядку, визначеному даним договором і діючим прейскурантом на дату заїзду.

3.2.4. Під час проживання в Гостьовому домі «Butterfly Wing» дотримуватись правил проживання в даному закладі, правил користування електропобутовими приладами, а також даного договіру.

3.2.5. Своєчасно здати номер, оплатити наявну заборгованість на дату виїзду, за необхідності оплатити збиток, викликаний некомплектністю (зникненням майна) чи пошкодженням майна.

3.2.6. Погодитися з умовами даної оферти і внутрішніми регламентуючими документами Виконавця, які визначають порядок проживання.

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ:

4.1. Розміщення інформації на сайті Гостьового дому «Butterfly Wing» є офіційною пропозицією (публічною офертою) для споживача і містить в собі всі наявні пропозиції надання послуг (ст. 633, 641 і част. 63 Громадянського Кодексу України). Відповідно до п. 2 ст. 642 Громадянського Кодексу України у випадку прийняття споживачем послуг, розміщених на сайті Гостьового дому «Butterfly Wing», умов придбання Послуг.

4.2. Замовлення Послуг здійснюється наступними варіантами:
- шляхом телефонного дзвінка за номером + 380677862427;
- шляхом оформлення заявки на бронювання за електронною адресою: butterfly.wing.od@gmail.com;
- шляхом натискання на кнопку «Забронювати» на сайті: www.butterfly-wing.od.ua;
- шляхом замовлення Послуги безпосередньо в Гостьовому домі «Butterfly Wing».

4.3. Після замовлення послуг Замовнику надсилається рахунок-фактура від конкретного Виконавця із вказаними реквізитами, сумою та кінцевою датою внесення оплати/передоплати.

4.4. Рахунок-фактура вважається дійсним до вказаної в ньому дати. У випадку несвоєчасного внесення передоплатизаявка на замовлення Послуги анулюється.

4.5. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця. Підтвердженням зарахування оплати є відправлення email-повідомлення на ім'я Замовника з сумою передоплати на електронну пошту чи інші засоби комунікації.

4.6. В Гостьовому домі «Butterfly Wing» застосовуються два види розрахунків - готівкова оплата під час заселеннята/чи безготівковим шляхом попередньої повної чи часткової оплати замовлених послуг проживання.

4.7. Усі розрахункиза готельні послуги здійснюються в національній валюті України - гривні.

4.8. У відповідності з вимогами ст. 642 Громадянського Кодексу України Замовник, оплачуючи суму, вказану а рахунку, підтверджує, що уклав договір публічної оферти з надання послуг проживання. Договір приєднується до договору публічної оферти з надання готельних послуг Гостьовим домом «Butterfly Wing» у відповідності з вимогами ст. 634 Громадянського Кодексу Уераїни.

5. ПРАВИЛА НА ВИПАДОК АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. До моменту оплати Замовник може в будь-який момент відмовитись від Замовлення чи внести зміни в Замовлення у порядку установленому в Правилах оформлення заявкина Послуги проживання.

5.2. У випадку анулювання замовлення передоплата не повертається.

5.3. У випадку несвоєчасного прибуття, запізнення і/чи дострокового виїзду Замовника, у відповідності з узгодженими та оплаченими Замовником чи споживачем термінів проживання, перерахунок вартості послуг проживання в Гостьовому домі «Butterfly Wing» не проводиться і є власним ризиком та відповідальністю Замовника чи споживача.

Якщо замовник чи споживач побажають продовжити термін проживання в Гостьовомудомі «Butterfly Wing», то він самостійнододатково доплачує вартість послуг проживання за новий період - замовлений термін проживання, відповідно до діючих тарифів на поточний момент.

5.4. Несвоєчасна, неповна оплата вартості замовлених послуг надає господарям Гостьового дому «Butterfly Wing» право відмовити Замовнику/споживачу в наданні послуг.

5.5. Ануляція вважається прийнятою з моменту отримання Виконавцем письмового повідомлення.